ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέο έργο ολοκληρώθηκε στο Ογκολογικό Κέντρο Λεμεσού, Κύπρος

  |   Μη κατηγοριοποιημένο   |   No comment

Μηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση μονάδας ψύξης της κρυοκεφαλής του Μαγνητικού Τομογράφου στο Ογκολογικό Κέντρο Λεμεσού στην Κύπρο.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2017.

Πελάτης:  GE hleathcare