Μη κατηγοριοποιημένο

Νέο έργο ολοκληρώθηκε στο Ογκολογικό Κέντρο Λεμεσού, Κύπρος

  |   Μη κατηγοριοποιημένο   |   No comment

Μηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση μονάδας ψύξης της κρυοκεφαλής του Μαγνητικού Τομογράφου στο Ογκολογικό Κέντρο Λεμεσού στην Κύπρο. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2017. Πελάτης:  GE hleathcare...

Read More